2022

Convocator AGOA 30/31 mai 2022

2021

AGOA si AGEA 23/24.09.2021


Convocator AGEA si AGOA 23/24.09.2021

Nota AGEA Pct 1

AGEA Pct 2 Act Constitutiv amendat

Nota AGEA Pct. 2 si AGOA Pct. 1 si 2

Nota AGEA Pct. 3 si 4

Nota AGOA pct. 2

Nota AGOA Pct. 3 si 4

Nota AGOA Pct. 5

AGOA si AGEA 20/21.05.2021

Convocator AGEA si AGOA 20/21.05.2021

Raportul Consiliului de Administratie

Situatii financiare 2020

Raport Auditor Independent

2020

AGOA – 29/30.12.2020

AGEA – 29/30.12.2020

AGEA – 10/11.09.2020

AGEA – 03/04.08.2020

AGEA – 18/19.05.2020


AGOA – 29/30.04.2020


AGOA – 24/25.02.2020

AGEA – 24/25.02.2020

2019


AGOA – 25/26.04.2019

AGEA – 03/04.04.2019

2018


AGOA – 25/26.04.2018

2017


RAPORT ANUAL 2016

AGOA – 26/27.04.2017

2016


RAPORT ANUAL 2015
Raport de gestiune
Bilant 2015
Raportul auditorului
Situatie capitaluri proprii
Situatie flux trezorerie
Note 1_21
Declaratie administrator
Declaratie director general
Declaratie de conformitate
AGOA – 28/29.04.2016
Convocare AGOA 28-29 aprilie 2016
Situatie actiuni AGOA 28.04.2016
Buletin de vot prin corespondenta
Procura speciala
Propunere repartizare profit
Situatii financiare 2015 provizorii
Proiect de hotarare AGOA 28.04.2016
Plan investitii 2016-2020
BVC 2016
Hotarare AGOA 44 din 28.04.2016
AGOA – 18/19.02.2016
Convocare AGOA 18-19.02.2016
Buletin de vot prin corespondenta (vot deschis)
Buletin de vot prin corespondenta (vot secret)
Procura speciala (vot deschis)
Procura speciala (vot secret)
Proiect de hotarare AGOA 18.02.2016
Situatie actiuni AGOA 18.02.2016
Propunere candidaturi CA
Informatii pct. 4 AGOA 18.02.2016
Informatii pct. 5 AGOA 18.02.2016
Propunere pct. 3 AGOA 18.02.2016
Raport curent hotarari AGOA 18.02.2016

2015

RAPORT SEMESTRIAL 
Raport S1 – 2015
Situatii financiare S1 – 2015
RAPORT TRIMESTRIAL
Raport T3 – 2015
Raport T1 – 2015
AGOA – 29/30.04.2015
Raport Consiliu de Administratie
Bilant Avicola Bucuresti 2014
Note la situatiile financiare
Situatie capitaluri proprii
Situatie flux trezorerie
Raport auditor extern
Declaratie administrator
Convocare AGOA 29-30.04.2015
Buletin de vot prin corespondenta
Procura speciala AGOA
Proiect de hotarare AGOA 29.04.2015
Plan investitii 2015
AGEA -19/20.02.2015
Hotararea AGEA nr. 41 din 19.02.2015
Raport – informare privind Legea 151 din 2014
Convocare AGEA 19-20.02.2015
Cerere completare convocator AGEA 19.02.2015
Convocare completata art. 117(1) Legea 31 din 1990
Proiect de hotarare AGEA 19-20.02.2015
Procura speciala AGEA 19-20.02.2015
Buletin de vot prin corespondenta AGEA 19-20.02.2015

2014

AGEA + AGOA – 25/26.08.2014
Convocare AGEA + AGOA 25-26.08.2014
Buletin de vot prin corespondenta -AGEA 25 august 2014
Buletin de vot prin corespondenta -AGOA 25 august 2014
Proiect de hotarare AGEA 25-26.08.2014
Proiect de hotarare AGOA 25-26.08.2014
Procura speciala AGEA 25-26.08.2014
Procura speciala AGOA 25-26.08.2014
Propunere candidatura CA
CV – Terez Zarug
AGOA – 28/29.04.2014
Convocator AGOA 28/29.04.2014
Procura speciala AGOA – 2014
Buletin de vot prin corespondenta AGOA – 2014
Contract cadru de administrare 2014-2018
Proiect de hotarare AGOA 28/29.04.2014
AVICOLA BUCURESTI SA – BVC 2014 (sumar)
Plan investitii 2014-2015 Avicola Bucuresti
Hotararea AGOA 36 din 29.04.2014

2013 

RAPORT ANUAL
Raportul Consiliului de Administratie
Raportul auditorului independent
Situatii financiare note 1-6
Situatii financiare note 7-21
Situatia fluxurilor de trezorerie
Declaratie Director General
RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial
Situatii financiare S1

2012

RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial
Bilant S1
Cont profit si pierdere S1

2011

RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial

2010

RAPORT SEMESTRIAL
Raport semestrial
Situatii financiare S1

2022

Convocator AGOA 30/31 mai 2022